LTS 上場来高値、7月8日から東証1部に上場市場変更/新興市場スナップショット

LTS 上場来高値、7月8日から東証1部に上場市場変更/新興市場スナップショット